Създадена през 2008г., „Грънчарова и Стоянов” е адвокатска кантора с отлична репутация, резултат от дългогодишния опит на членовете на екипа ни, съчетан с модерно мислене и загриженост към интересите на всеки клиент.

  Доказаните професионалисти, работещи в кантората са адвокати с богат опит в различни области на правото, които споделят отдадеността си в работата, с цел постигане на оптимален резултат по всеки правен въпрос и възложена задача.

  Работата в екип, съчетана с творчески подход към възложените задачи гарантират  качественото разрешаване на всеки казус, стоящ пред нашите клиенти.

  При необходимост привличаме и експерти от други области на знанието (като финансисти, инженери, архитекти и др.), с цел да осигурим комплексно и ефективно обслужване.

  Това обяснява широкия спектър дейности, които кантората обслужва, включващ (i) недвижими имоти, (ii) търговски сделки, (iii) проекти в сферата на възобновяеми енергийни източници, (iv) граждански и търговски договори, (v) несъстоятелност, (vi) административни актове и процедури и (vii) събиране на вземания.

  С много клиенти (както местни, така и чуждестранни дружества) работим на основата на дългосрочни договори за абонаментно правно обслужване, чрез които се гарантира оптимално съотношение между качество и цена на услугата.

  Убедени сме, че предоставяме правни услуги при най-добрата комбинация от качество, достъпност и цена.