Подготовка при сключването на договори; Работа с ценни книги; консултации и правна помощ в работата с облигации и акции; Водене на преговори и изготвяне на съпътстваща документация; Изготвяне на писмени становища и даване на устни консултации, абонаментно обслужване; Вписване на особени залози и изготвяне на договори за реален търговски залог; Договор за лизинг и застраховка; Съдействие при управление на търговец-лизингодател; Организиране и провеждане на срещи; съдействие от медиатор; Процесуално представителство при спорове.