Правни консултации и посредничество при неизпълнени задължения и събиране на вземания. Консултации с медиатор. Обезпечаване на вземанията. Разваляне на сделки, които пречат или намаляват възможността на кредитора да се удовлетвори. Образуване и участие в изпълнителен процес. Събиране на вземания. Спиране и прекратяване на изпълнителен процес. Изготвяне и изпращане на нотариални покани. Заповедно производство по чл. 410 и чл. 417 от ГПК. Европейска заповед за плащане. Обжалване на действията на съдебен изпълнител. Суброгиране (встъпване) в правата на удовлетворен кредитор. Защита при поръчителство и солидарни длъжници.