Изготвяне на договори, правни становища и анализи; Подготовка при сключването на договори, водене на преговори, изготвяне на съпътстваща документация; Съдействие при пълно неизпълнение, закъсняло или некачествено изпълнение; Договорна и деликтна отговорност; Брачни договори; Организиране и провеждане на срещи с медиатор; Подготовка на издателски договор и договор за използване.Процесуално представителство при спорове.