Ива Грънчарова - Адвокат от Софийска адвокатска колегия, Управляващ съдружник

  Образование: Магистър по "Право" - Нов Български Университет, гр. София

  Сфери на компетентност: Специалист в областите вещно право и недвижими имоти, изпълнителни дела.
  Владее английски език. 

  Специализация: Изпълнителен процес.

  За контакти: 0896 672 657 и e-mail: gruncharova@gmail.com

  Велизар Стоянов - Адвокат от Софийска адвокатска колегия, Управляващ съдружник 

  Образование:  Магистър по "Право" - СУ "Св. Климент Охридски", гр. София. 

  Сфери на компетентност: Специалист в областите търговско право, дружествено право, акции и облигации, несъстоятелност и процесуално представителство.
  Владее английски език.

  Специализация: Търговска несъстоятелност.

  За контакти: тел. 0887 97 90 88 и e-mail: velizar.n@gmail.com

  Александър Миланов – Юрист, Сътрудник 

  Образование:  Магистър по "Право" - СУ "Св. Климент Охридски", гр. София. 

  Сфери на компетентност: Специалист в областите: международно право, Mедиатор по въпроси на гражданското и трудовото право.
  Владее английски и руски език.

  За контакти: 02 829 43 44 и e-mail: office@lawoffice-bg.net